فیلم‌های دوره‌ی‌ تابستان

نوشته شده توسط , دی ۱۶, ۱۳۹۶ ۱۰:۱۸ ق.ظ

برخی از فیلم‌های دوره‌ی تابستان را می‌توانید در اینجا مشاهده کنید. به تدریح این فیلم‌ها کامل می‌شود.

با تشکر از سایت مکتب‌خانه و اعضای کمیته‌ی دوره‌ی تابستان المپیاد کامپیوتر که در تهیه این فیلم‌ها همکاری کردند.

۴ دیدگاه در “فیلم‌های دوره‌ی‌ تابستان”

 1. محمدرضا قلیچ خانی گفت:

  خار ننت

 2. محمدرضا قلیچ خانی گفت:

  ز۸هر۹هبرهر۸المپیاد که تو ناسا در در ز۸عیزع۸بزعی۸زیع۸زع۸یزیع۸زز۸عبز۸بعزب۸عزب۸عخ۹هببرهفز۶ز۸عیزع۸بزعی۸زیع۸زع۸یزیع۸زز۸عبز۸بعزب۸عزب۸ع فزف۶ق ز۶در فز۶ق فز۶ق ق در زندگی هیچگاه فراموش نکنید و زهفز۶به از ع۷از رعخرع۷بله رع۷و ر۷به عر۷ف عرع۷در ر۷در عرع۷در ز۶در فر۹۶ف۶ب فرف۶ی ز۶در فر۶ب فبف۶ب ب۶در فز۶در فب۶ب فب۶ب فب۶ب فبف۶فردا ب۶در فزف۶عزیز زف۶در ب۶در فبف۶در زف۶در زف۶در ز۶در فز۶در فز۶در فرف۶ر۶ب فر۶ب فز۶در ز۶در فزف۶ب ز

 3. محمدرضا قلیچ خانی گفت:

  ز۸هر۹هبرهر۸المپیاد که تو ناسا در در ز۸عیزع۸بزعی۸زیع۸زع۸یزیع۸زز۸عبز۸بعزب۸عزب۸ع

 4. محمدرضا قلیچ خانی گفت:

  کیرم تو زندگیت

Panorama Theme by Themocracy