اعضای کمیته ملی

نوشته شده توسط , مهر ۱۹, ۱۳۸۸ ۱۰:۰۷ ب.ظ

دکتر محمد قدسی عضو هیئت علمی – دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر – دانشگاه صنعتی شریف

دکتر قاسم جابری‌پور عضو هیئت علمی – دانشکده‌ی مهندس کامپیوتر – دانشگاه شهید بهشتی

دکتر حمید ضرابی‌زاده عضو هیئت علمی – دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر – دانشگاه صنعتی شریف

دکتر محمد علی آبام عضو هیئت علمی – دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر – دانشگاه صنعتی شریف

دکتر علی شریفی زارچی عضو هیئت علمی – دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر – دانشگاه صنعتی شریف

دکتر محمدهادی فروغمند اعرابی عضو هیئت علمی – دانشکده‌ی علوم کامپیوتر – دانشگاه صنعتی شریف

دکتر سماء گلیایی عضو هیئت علمی – دانشکده‌ی علوم و فنون نوین – دانشگاه تهران

کامران باور فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد- دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر – دانشگاه صنعتی شریف

کیان میرجلالی دانشجوی دکترا – دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر – دانشگاه صنعتی شریف

مهدی صفرنژاد دانشجوی دکترا – دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر – دانشگاه صنعتی شریف

سعید ایلچی دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر – دانشگاه صنعتی شریف

ابوالفضل اسدی دانشجوی کارشناسی – دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر – دانشگاه صنعتی شریف

علی حقانی دانشجوی کارشناسی – دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر – دانشگاه صنعتی شریف

کیوان محتشمی دانشجوی کارشناسی  – دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر – دانشگاه صنعتی شریف

علی بهجتی دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر – دانشگاه صنعتی شریف

امین بهجتی دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر – دانشگاه صنعتی شریف

محمدمهدی شکری دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر – دانشگاه صنعتی شریف

کمیته‌ی ملی المپیاد کامپیوتر ایران تنها مسئولیت علمی برگزاری آزمون‌های انتخابی المپیاد و دوره‌های آموزشی را برای منتخبین، طبق چارچوب تعیین‌شده بر عهده دارد.

Panorama Theme by Themocracy