اعضای کمیته ملی

نوشته شده توسط , مهر ۱۹, ۱۳۸۸ ۱۰:۰۷ ب.ظ

دکتر محمد قدسی عضو هیئت علمی – دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر – دانشگاه صنعتی شریف

دکتر قاسم جابری‌پور عضو هیئت علمی – دانشکده‌ی مهندس کامپیوتر – دانشگاه شهید بهشتی

دکتر حمید ضرابی‌زاده عضو هیئت علمی – دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر – دانشگاه صنعتی شریف

دکتر محمد علی آبام عضو هیئت علمی – دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر – دانشگاه صنعتی شریف

دکتر محمدهادی فروغمند اعرابی عضو هیئت علمی – دانشکده‌ی علوم کامپیوتر – دانشگاه صنعتی شریف

دکتر سماء گلیایی عضو هیئت علمی – دانشکده‌ی علوم و فنون نوین – دانشگاه تهران

کامران باور فارغ‌التحصیل – دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر – دانشگاه صنعتی شریف

علی شریفی زارچی فارغ‌التحصیل – دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر – دانشگاه صنعتی شریف

کیان میرجلالی فارغ‌التحصیل – دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر – دانشگاه صنعتی شریف

مهدی صفرنژاد دانشجو – دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر – دانشگاه صنعتی شریف

امیرمهدی احمدی‌نژاد دانشجو – دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر – دانشگاه صنعتی شریف

علی بابایی چشمه دانشجو – دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر – دانشگاه صنعتی شریف

جواد عابدی دانشجو – دانشکده‌ی مهندسی برق – دانشگاه صنعتی شریف

افروز جبل‌عاملی دانشجو – دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر – دانشگاه صنعتی شریف

سعید ایلچی دانشجو – دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر – دانشگاه صنعتی شریف

کمیته‌ی ملی المپیاد کامپیوتر ایران تنها مسئولیت علمی برگزاری آزمون‌های انتخابی المپیاد و دوره‌های آموزشی را برای منتخبین، طبق چارچوب تعیین‌شده بر عهده دارد.

Panorama Theme by Themocracy